Leiva Gaitán, G. (2020) «Nota editorial», Sapientia, 11(1), pp. 1–7. doi: 10.54138/27107566.14.