Leiva Gaitán, G. (2020). Nota editorial. Sapientia, 11(1), 1–7. https://doi.org/10.54138/27107566.14